L’escola Sant Jordi

La Institució Escolar Sant Jordi de Vilassar de Dalt, fundada el mes de setembre de l’any 1966, és una escola popular, sense afany de lucre, oberta a tothom i adopta l’estructura de cooperativa perquè s’identifica amb l’esperit que va animar els socis promotors als seus inicis i perquè garanteix la missió pedagògica de la Institució.

10 motius per escollir Sant Jordi

Si busques una escola que promogui…

 • El desenvolupament de la diversitat de talents, intel·ligències i competències que tots els infants posseeixen a través d’una atenció personalitzada
 • L’esperit crític constructiu i la curiositat per aprendre al llarg de tota la vida en un món canviant, incert i complex
 • La consciència dels valors personals –llibertat, iniciativa, creativitat, diàleg i solidaritat- i la responsabilitat individual i col·lectiva
 • La recerca de l’excel·lència a nivell intel·lectual i humà
 • La capacitat dels alumnes per connectar-se amb el seu món interior i amb el món que els envolta
 • La innovació pedagògica com a camí per estimular la curiositat per aprendre i el plaer de conèixer
 • La cooperació amb l’entorn familiar per esdevenir una veritable “societat educativa”
 • La reflexió i coneixement sobre la pròpia cultura i el respecte i la curiositat cap a la diversitat de les altres
 • Les habilitats no cognitives com la motivació, la perseverança, l’autocontrol, la resiliència o la capacitat per afrontar els problemes
 • L’autogestió de la intel·ligència potenciant en cada alumne el desenvolupament màxim de l’atenció selectiva i sostinguda, l’ús òptim de la memòria, la capacitat per planificar i la reflexió sobre el propi pensament

SOM LA TEVA ESCOLA!

Els trets fonamentals del seu “Caràcter Propi” són:

 • Vetllar per la formació intel·lectual del seu alumnat.
 • Col·laborar amb els pares a donar als seus/ves fills/es una formació integral, harmònica i plena de la seva personalitat.
 • Oferir una línia de continuïtat a través dels diferents graus d’ensenyament a partir d’un equip de mestres que treballen coordinats i conscients de la seva funció dins l’escola.
 • Preparar l’alumnat de cara a la seva futura integració plena en la nostra societat.
 • Impulsar en els/les alumnes una educació des del marc del respecte i de la llibertat.
 • Aprendre a prendre decisions.

L’IE Sant Jordi és un centre docent privat concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en totes les seves etapes educatives:

Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
Educació Primària (de 6 a 12 anys)
Educació Secundària (de 12 a 16 anys)

 

L’escola Sant Jordi és una cooperativa de famílies que es regeix pels seus propis estatuts.

Història de l’escola Sant Jordi

La Institució Escolar Sant Jordi va ser fundada, l’any 1966, per un grup de pares en uns moments de gran necessitat de places escolars a Vilassar de Dalt i ha anat creixent fruit de l’esforç i la dedicació dels pares, mestres i professors que treballen plegats.

És una escola popular sense afany de lucre, oberta a tothom, i que adoptà l’estructura de cooperativa de pares l’any 1979.

Durant aquests anys l’escola ha contribuït a l’educació de tres generacions, adaptant la seva estructura en funció de les diferents reformes educatives. L’última reforma és la que va dur l’escola a la seva imatge actual; aquesta reforma va comportar unes obres d’ampliació i adequació d’instal·lacions.

IE Sant Jordi: una escola concertada laica i catalana

En l’actualitat la Institució Escolar Sant Jordi, es un centre docent privat concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en totes les seves etapes educatives, des d’Infantil fins a Secundària (dels 3 als 16 anys).

Per damunt de tot som una cooperativa de pares i mares que es regenta pels seus propis estatuts, que es preocupa per donar la millor educació als nostres alumnes i hi està implicada durant tot el procés educatiu.
Però la IE Sant Jordi som moltes més coses. Som una escola que fomentem una educació de qualitat.

 • Garantim un claustre estable format per docents amb una ampla experiència i capacitació.
 • Disposem d’un nombre adient de docents per acompanyar individualment els nostres alumnes i per donar resposta a les seves necessitats formatives, ja sigui potenciant les seves habilitats o donant-los suport per millorar el seu nivell.
 • Contemplem, en el programa educatiu, una alta dedicació horària a les matèries que basteixen les competències bàsiques (llengua catalana, castellana, anglesa i matemàtiques), la qual cosa es tradueix en uns resultats molt per sobre de la mitjana de Catalunya.
 • Afavorim un diàleg constant, transparent i fluid entre les famílies i l’escola, gràcies a la nostra naturalesa de cooperativa de pares i mares, a través de la figura del pare/mare delegat/da.
 • Pertanyem a la Fundació Tr@ms, formada per 22 escoles de tot Catalunya que assumim el repte de convertir les noves tecnologies en sentit d’identificació del projecte educatiu de centre.
 • Fomentem, des de primària, la utilització de llibres reciclats com a eina d’estalvi econòmic i ecològic; alhora que negociem amb les editorials per aconseguir preus de venda atractius per als pares.
 • Participem en diverses campanyes de solidaritat.
 • Disposem d’un servei de menjador amb menús sans i equilibrats.
 • Oferim la possibilitat de romandre a l’escola durant el mes de juliol (educació infantil).