L’equip

L’equip humà de l’escola està format pel consell rector, el consell escolar, l’equip directiu, el claustre docent, l’equip psicopedagògic, el personal d’administració i el personal de serveis.

Consell Rector

És l’òrgan de representació i govern de la Societat Cooperativa. El president té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

El President del Consell Rector és el representant ordinari de la Institució Escolar Sant Jordi, S.C.C.L. en la comunitat educativa i davant del Departamentd’ensenyament de la Generalitat.

El Consell Rector es reuneix cada setmana i està organitzat d’aquesta manera:

Presidenta: Maria del Pino Alonso

Vicepresident: Xavier Vilà

Secretària: Mar Roca

Vocals: Vanessa Amado, Raquel Delgado, Arantxa Díaz, Miriam Diaz, Toni Fernández, Anna Marín, Tamara Morell, Nahum Solà, Alejandro Torres i la col·laboració de Elisabeth Fernández i Alba Rincon,

En definitiva el Consell Rector són pares i mares, socis d’aquesta Cooperativa, gent amb molta il.lusió per tirar endavant noves idees i projectes i, amb els mateixos objectius que vosaltres:

 • El desenvolupament afectiu, personal i acadèmic dels nostres fills.
 • Una educació integral i de qualitat.
 • El manteniment i l’increment del bon nom de l’escola.

“L’Escola som tots”, “Tu ets l’Escola.”

Qui pot formar part del Consell Rector?

Qualsevol soci o sòcia pot formar part del Consell Rector.
El càrrec de membre del Consell Rector té una durada de 4 anys i és renovable.

Si tens ganes de participar activament en el nostre projecte comú, només cal que t’adrecis a un membre del Consell Rector o a la Direcció de l’escola i en prendrem nota perquè, quan hi hagi una vacant, puguis passar a formar-ne part.

També és possible poder presenciar algunes de les trobades del C.R. i així compartir amb nosaltres i l’Equip Directiu les teves idees, experiències i inquietuds, tant personals com professionals.

T’hi esperem!!!

Contacta amb el Consell Rector per correu electrònic:
consellrector@iesantjordi.org

Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de govern del centre.

Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
 • Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

 

Es reuneix, com a mínim, tres cops l’any.

 

l consell escolar de l’IE Sant Jordi:

President Maria Llach
Representants de la titularitat Arantxa Díez
Nahum Solà
Raquel Delgado
Representants pares i mares Sara Laia Galvany
Lorena López
Jaume Valle
Vanessa Pérez
Representants dels professors Julia Riera
Tania Puerto
Albert Górriz
Chelo López
Representant d’administració i serveis Mari Carmen Conde
Representants dels alumnes: Nerea Font
Lola Alonso
Representant de l’Ajuntament Carme Terrades

 

Equip Directiu

L’equip directiu de l’escola és el responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del centre.

S’encarrega de l’elaboració del projecte educatiu del centre i del lideratge pedagògic. També s’encarrega d’impulsar les diferents activitats del centre i de garantir el compliment de les normes de convivència.

Directora: Maria Llach
Sots-directora: Ariadna de Frías
Cap d’estudis d’Educació Primària: Marina Amorós
Cap d’estudis d’Educació Secundària: Mercè González

L’equip directiu es reuneix, cada dilluns de 15h a 17h

Mestres, professors i professores

El claustre de l’escola està format per tots els mestres i professors del centre i el presideix la directora.

Té funcions de coordinació docent i tutoria, designa els seus representants en el consell escolar i també intervé en les decisions sobre normes d’organització i funcionament.

Mestres, professors i professores: Marina Amorós, Pol Aparicio, Isabel Díaz de Cerio, Ariadna de Frías, Mireia Estrada, Carme Fontàs, Isabel García, Mercè González, Albert Górriz, Marisa Hernández, Chelo López, Maria Llach, Sílvia Marín, Maria José Marín, Núria Martín, Dolors Mayola, Mercè Montañà, Laura Pons de Vall, Tània Puerto, Eloi Puigventós, Júlia Riera i Jordi Rosés.

Equip psicopedagògic

L’equip psicopedagògic ofereix un servei per a tots els nens i nenes de l’escola que ho necessitin.

La seva tasca és coordinar els professionals que intervenen en l’educació de l’alumne per trobar quina és la millor actuació que cal seguir, que pot anar des d’unes pautes específiques a l’escola i/o a casa fins a la derivació cap a l’especialista que correspongui.

L’equip psicopedagògic de l’escola:

Sílvia Marín, Educació Especial Educació Infantil i Educació Primària

Júlia Riera, Educació Especial Educació Secundària Obligatòria

Mireia Gràcia, Psicòloga EAP del Servei Educatiu del Baix Maresme

Antoni Sánchez, Logopèdia del Servei Educatiu del Baix Maresme

Mercè Fonts, Equip Psicopedagògic Municipal

Secretaria

Administració

Responsables:

 • Anna Saura
 • Gemma Ramírez

Horari d’atenció al públic: de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.

Telèfon: 93 753 12 03
Fax: 93 753 32 01
Correus electrònics:
a8026506@xtec.cat
escola@iesantjordi.org

Grups de treball

1. EQUIP ECONÒMIC

Objectius:

 • Elaboració i control dels pressupostos anuals
 • Gestió dels impagats
 • Control de qualitat de la gestió administrativa de l’escola

Membres integrants: Clara Roca (vocal CR), Mª Josep Lázaro, Joan Manel Gallego

2. COMUNICACIÓ I MÀRKETING

Objectius:

 • Gestió de les xarxes socials
 • Col·locació i gestió d’un taulell d’anuncis extern de l’escola
 • Proporcionar continguts per a la web de l’escola (amb un apartat pel CR)
 • Publicació d’un butlletí trimestral amb notícies de l’escola (L’escola en família)
 • Dissenyar actes que augmentin la visibilitat de l’escola al poble (especialment orientats a la llar d’infants)
 • Preparació de la Campanya de Portes Obertes
  1. Disseny de cartells i díptics
  2. Disseny d’un full explicatiu sobre el projecte de l’escola
  3. Anuncis en revistes/medis relacionats amb l’educació
  4. Revisió de les pancartes/disseny de pancartes noves

3. INFORMÀTICA

Objectius:

 • Gestió del recursos informàtics de l’escola
 1. Valorar la possibilitat de desaparició progressiva de l’aula d’informàtica i les possibles alternatives (portàtils ,iPads,  programa 1:1)
 2. Renovació del material informàtic de l’escola
 3. Implementació d’eines digitals a les aules (Microsoft Showcase Schools, Apple education tools…)

4. ESPAI DEL MIGDIA-EXTRAESCOLARS

Objectius:

 • Supervisió del funcionament del menjador:
  1. Avaluació del grau de satisfacció dels usuaris (mestres i alumnes)
  2. Avaluació de la resolució de dificultats (empresa i monitors)
  3. Millora d’actituds i hàbits alimentaris (amb els mestres i monitors)
  4. Decoració del menjador
 • Organització d’extraescolars al migdia:
  1. Ampliació de l’oferta d’activitats extraescolars: Cant Coral/Escacs/Guitarra o altres instruments…
 • Permanències: control de l’ús i cost.

5. FESTES

Objectius: organització de la participació de l’escola a:

 • Rua de Reis
 • Carnestoltes
 • Dia de Sant Jordi
 • Fira del Càncer
 • Altres actes convocats per l’Ajuntament o entitats amb els que decidim col·laborar

6. MEDI AMBIENT I SALUT

Objectius:

 • Participació de l’escola en el projecte Camins Escolars
 • Valoració de la possibilitat de sol·licitar el reconeixement com a Escola Verda (gestió de residus, hort…)

7. OBRES I MANTENIMENT

Objectius:

 • Activitats de manteniment de l’escola actual
 • Desenvolupament del projecte de reforma de l’escola

8. ESCOLA DE PARES

Objectius: Fomentar la participació del s pares a la vida de l’escola a través de:

 • Activitats: Sortim plegats/Tallers/Xerrades
 • Setmana de l’art? de la música? del cinema? (amb pares implicats en aquests ambients)
 • Mercats d’intercanvi (llibres, bates, xandalls…)

9. RECERCA I INNOVACIÓ

Objectius:

 • Cercar recursos o ajudes per desenvolupar el nou projecte educatiu (ex. Edu Caixa, activitats a museus o altres entitats –Liceu, Palau de la Música, Auditori…)
 • Reconeixement de la tasca escolar (premis, participació en programes innovadors, EFQM …)
 • Obtenció de dades sobre aspectes avaluatius: per ex. alumnes que abandonen el centre, tutories sol·licitades pels pares per conflictes a l’aula, nombre de fills d’ex-alumnes, procedència dels alumnes…
 • Projecte mentor (pares que expliquen el seu entorn professional)