Projecte Educatiu

Som una escola integradora, de qualitat i amb caràcter propi, que ofereix un model educatiu amb continuïtat des de P3 a 4t d’ESO basat en la promoció del pensament crític constructiu, la iniciativa, la creativitat, la responsabilitat personal i col·lectiva, el diàleg, el respecte, la solidaritat i la promoció de la llibertat perquè cada alumne esdevingui l’autèntic protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Una part important del nostre projecte es desenvolupa en grups reduïts de 12-13 alumnes (20% de les hores setmanals a Infantil, 30% a Educació Primària i fins a un 60% a Educació Secundària), per afavorir el respecte al ritme diferencial d’aprenentatge de cada alumne.

Apostem pel model d’intel·ligències múltiples de Gardner per facilitar que cadascun dels nostres alumnes assoleixi la seva realització personal plena. Utilitzem l’aprenentatge per projectes i cooperatiu, el design thinking o els programes de competència social entre d’altres metodologies innovadores i estem integrats en el projecte Escola Nova 21.

Projecte Educatiu IE Sant Jordi

Som una escola propera, d’una línia, amb un grup estable de mestres i professors compromesos amb el nostre projecte educatiu i en procés de formació constant. El nostre equip psicopedagògic garanteix l’atenció individualitzada de cadascun dels nostres alumnes.

Projecte Educatiu IE Sant Jordi

Utilitzem la programació i la robòtica des de P3 a 4t d’ESO per estimular el desenvolupament cognitiu dels nostres alumnes i enfortir àrees de coneixement vinculades a la Ciència i la Tecnologia, a través de la promoció de competències com el pensament crític, la creativitat, la planificació, la resolució de problemes, l’experimentació, la observació o el treball en equip.

Dominar l’anglès obre un món de possibilitats formatives i laborals als nostres alumnes i els facilita integrar-se en un món globalitzat. Dediquem 4 hores/setmanals des d’Infantil, amb llicenciats en Filologia Anglesa impartint les classes i un auxiliar nadiu de conversa. Utilitzem la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) i som centre preparador i examinador de Cambridge ESOL, per garantir als nostres alumnes l’assoliment del nivell A2 a 6è (KET) i el B2 (First Certificate) a 4t d’ESO.

Creiem en la integració de les noves tecnologies com un recurs quotidià a l’aula. Disposem d’una aula mòbil d’Informàtica amb iPads i portàtils que permeten als alumnes des de P3 a 6è l’ús d’aplicacions educatives en totes les àrees d’aprenentatge i treballem amb un model 1×1 de recursos tecnològics a l’ESO. Formem part de la Fundació Tr@ms, entitat col·laborativa docent que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació en element identitari.

Som una cooperativa de pares i promovem la implicació activa de les famílies en la vida diària de l’escola i en les decisions estratègiques sobre el nostre model educatiu. Potenciem l’esperit cooperatiu entre els nostres alumnes, amb projectes interactius entre els nens i joves dels diferents cicles de l’escola –Padrí de Lectura, Dia de la Pau, colònies, etc-, per fomentar les competències socials, el sentiment de pertinença al grup i els valors fonamentals del cooperativisme.

Els valors personals són allò que dona sentit a les nostres vides. Per això treballem per potenciar i fer un aprenentatge reflexiu i conscient entre els nostres alumnes d’aspectes com la tolerància, el respecte per la diferència, la curiositat per aprendre, el pensament crític, el compromís social, la creativitat, la reflexió, l’autogestió de les intel·ligències, la motivació, la perseverança o la resiliència.

Resultats excel·lents en les proves de competències bàsiques avalen el nostre projecte educatiu! Més del 75% dels nostres alumnes assoleixen el nivell alt o mitjà en totes les competències bàsiques de 6è i 4t d’ESO avaluades pel Departament d’Enseyament.