Projecte Educatiu

A l’escola Sant Jordi entenem que l’únic aprenentatge perdurable és aquell que és significatiu, que té sentit per a l’alumne perquè pot relacionar-lo amb la seva realitat i amb el món que l’envolta, i que s’assoleix de forma vivencial, a través de l’experiència directa: fent, experimentant, equivocant-nos i aprenent dels errors… el learning by doing anglosaxó. Amb aquests dos objectius fonamentals, basem el nostre projecte pedagògic en potenciar cinc competències bàsiques per assolir l’èxit en qualsevol àmbit futur de la vida: creixement emocional, creativitat, comunicació, compromís amb la ciència i consciència ambiental.

CREIXEMENT EMOCIONAL

Acompanyem els nostres alumnes al llarg de les tres etapes educatives (infantil, primària i secundària) amb propostes adaptades al nivell maduratiu de cada infant i jove, perquè desenvolupin al màxim les seves competències emocionals, fonamentals per aconseguir un desenvolupament integral de la persona i garantir el seu benestar personal i social. Som emocions i és a través de la seva gestió sana i reflexiva que construïm la millor versió de nosaltres mateixos.

Treballem quatre dimensions bàsiques en educació emocional: l’autoconeixement, l’autoregulació, la motivació i l’empatia. Aprenem a reconèixer les nostres emocions i verbalitzar-les, a decidir com responem als nostres estats emocionals, a tolerar la frustració i perseguir els nostres objectius i a captar els estats emocionals d’aquells que ens envolten i respondre-hi de forma apropiada. Des del Jardí de les Emocions d’educació infantil, a la Motxilla Viatgera de primària o el Cercle per compartir a l’ESO, construïm un entorn que facilita la descoberta i gestió de tot allò que som i sentim.

CREATIVITAT

Animem als nostres alumnes a creure en ells mateixos i en el valor de la seva imaginació, a no posar-se limitis i explorar quin és el llenguatge més adient per a la seva capacitat creativa. Potser seran grans escriptors? Músics? Actrius? Creadors de continguts a les xarxes? Enginyeres i científiques que crearan la tecnologia del futur? Metgesses que trobaran la cura d’alguna malaltia?

Creativitat significa capacitat de transformació, de generar noves respostes davant dels reptes que la vida ens planteja, de no quedar-nos en allò que ja sabem si no explorar noves possibilitats. Entenem la creativitat com una competència global que desenvolupem a través de la creació artística en tots els seus llenguatges (literari, pictòric, musical, audiovisual, teatral…) però també des del camp de les ciències i la tecnologia, eines potentíssimes per a transformar la realitat.

.

COMUNICACIÓ

La comunicació és un procés social, indispensable per a la convivència i la plena realització de la persona; quan ens comuniquem mostrem com som i què pensem, ens obrim al món. Aprendre a fer-ho de manera eficient a través de tots els llenguatges (oral, escrit, corporal i visual), alhora que aprenem a escoltar de forma empàtica i respectuosa als altres, ens ajudarà en tots els àmbits de la vida, tant personals com professionals.

Creem espais de diàleg amb els mestres i els companys a través de les assemblees diàries a les aules, on reflexionem sobre què volem aprendre i com aconseguir-ho i emprem els debats, les exposicions orals i el teatre per potenciar l’oratòria. Apostem perquè els nostres alumnes creixin en un entorn multilingüe amb important presència de l’anglès des d’educació infantil i oferim la possibilitat de cursar el Batxillera Dual Nord-americà a l’ESO.

COMPROMÍS AMB LA CIÈNCIA

El pensament científic constitueix una forma d’estar al món: fent-nos preguntes sobre allò que observem, examinant la realitat des de diferents punts de vista i cercant arguments objectius i contrastables enfront els problemes, quelcom que podem aplicar en tots els àmbits de la vida. Desenvolupem el nostre compromís amb la ciència a través de les quatre disciplines STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) amb un potent programa de formació en Ciències.

Basant-nos en el learning by doing apostem per introduir el nostre alumnat en les disciplines científiques de forma vivencial, a través del desenvolupament de projectes de recerca, l’ús de llenguatges de programació adaptats a cada etapa educativa, les eines més actuals en Robòtica educativa i una metodologia innovadora en l’estudi de les matemàtiques, EMat i OnMat, basada en continguts significatius i amb sentit per als infants. Ens entusiasma saber que estem formant les científiques i científics del futur!

CONSCIÈNCIA AMBIENTAL

La consciència ecològica i la sostenibilitat són elements fonamentals del nostre projecte educatiu i estan presents de forma constant en les acciones quotidianes del dia a dia a les aules i a través d’iniciatives específiques adaptades a cada etapa educativa. El nostre objectiu és que els alumnes desenvolupin una consciència profunda de la importància de reduir la nostra petjada ecològica i de tenir cura del planeta, a través d’una actitud de respecte ambiental en tots els àmbits de la vida.

Des del treball en intel·ligència naturalística que desenvolupem a l’hort de l’escola i als microhorts d’educació infantil, a la gestió global del reciclatge de paper responsabilitat dels alumnes de l’ESO, passant per projectes como RRR: Reduïm, Reciclem, Reutilitzem o Transformació verda a educació secundària, descobrim com les nostres accions quotidianes poden transformar el planeta i tenir-ne cura.