Preinscripció curs 2024-25

Presentació de sol·licituds: 

Aquestes són les dates de presentació de sol·licituds de preinscripció i matriculació pel proper curs 2024-2025:

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març.
 • Educació secundària obligatòria (ESO): del 8 al 20 de març.

Matrícula:

 • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny.

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Donat que els tràmits es duen a terme de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen els criteris generals i els criteris complementaris:

1. Criteris generals

 • Els criteris prioritaris són els següents:
  1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.
   Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.
  2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
   Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies: 

   • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
   • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
   • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
    Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
  3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.
   Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

2. Criteris complementaris

 • Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:
  1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
  2. Família nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
  3. Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
  4. Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
  5. Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
  6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
  7. Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

3. Assignació de plaça

 • Un cop determinada la pertinència o no d’atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s’ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions dels criteris generals, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça. En cas d’empat es tindrà en compte la puntuació del criteri complementari en primer lloc i després del número de desempat.
 • És molt important tenir present que la documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.
 • Recorda que tots els nens i nenes tenen una plaça garantida en un centre escolar. Si després d’aplicar tots els criteris de priorització no s’obté plaça en cap dels centres que s’han fet constar a la sol·licitud, se n’assigna una d’ofici.

Web informativa del Departament d’Ensenyament

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de les families una web on trobareu tota la informació sobre el procés de Preinscripció i Matriculació: criteris que s’apliquen per resoldre situacions d’empat de les sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula, documents que cal aportar per realitzar la preinscripció i el calendari previst per fer la preinscripció i matriculació del proper curs.

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/detalls/noticia/dates-preinscripcio-2024-2025http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui.

 

Jornada de Portes Obertes 2024

 

Tot i que el passat 25 de febrer vam celebrar les portes obertes de la nostra escola, pots reservar una entrevista i visita personalitzades de primera mà i conèixer el nostre projecte en horari lectiu, clicant el bànner inferior d’aquesta pàgina.

Us hi esperem!

Atenció individualitzada en horari lectiu

La millor forma de conèixer en profunditat el nostre projecte pedagògic és venir a descobrir-lo de primera ma. Per això us convidem a demanar una entrevista presencial individual en horari lectiu on l’equip directiu de l’escola us presentarà les nostres propostes i tindreu l’oportunitat de veure com les desenvolupem a les aules.

Trobareu l’enllaç per fer la reserva de la visita a la nostra web o trucant al 93 753 12 03.

Us esperem!

ESO

Díptic informatiu de l’escola

Us presentem el díptic informatiu de l’escola. Hi trobareu un petit resum del nostre projecte pedagògic, les eines que utilitzem per implementar-lo i els resultats del mateix.