Ciències STEM

Seguint les recomanacions de la Comissió Europea a l’escola apostem per les disciplines STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) amb un potent programa de formació en Ciències.

Utilitzem la programació i la robòtica des d’I3 a 4t d’ESO per estimular el desenvolupament cognitiu dels nostres alumnes i enfortir àrees de coneixement vinculades a la Ciència i la Tecnologia. I treballem les Matemàtiques a través del projecte EntusiasMAT a Educació Infantil i Primària.

ROBÒTICA

  • Fomenta l’exploració de forma natural i lúdica. Desenvolupa la creativitat i el talent, la curiositat i l’experimentació, incentiva l’esperit emprenedor i genera relacions constructives amb els avanços tecnològics.
  • Facilita el desenvolupament de competències i interès per disciplines com la Enginyeria, l’Arquitectura, la Ciència i les Matemàtiques.
  • Reforça l’autoestima dels alumnes i el treball cooperatiu. Els infants formen part d’un projecte en equip i gaudeixen del resultat de compartir coneixements i idees.
  • Desenvolupa noves formes de comunicació i aprenentatge, més enllà dels mètodes tradicionals.
  • Permet introduir els infants en el pensament computacional, que cerca solucionar grans problemes dividint-los en d’altres de més petits i senzills de resoldre.

Treballem amb els BeeBots, els Ozobots, Lego WeDo i Lego Mindstorm, escollint entre les diferents eines de la Robòtica Educativa actual en funció del nivell maduratiu i edat dels nostres alumnes.

PROGRAMACIÓ

Més enllà de preparar els nostres alumnes per a un mercat laboral cada cop més tecnològic –i on la demanda de professionals de l’entorn de la Tecnologia i les Enginyeries augmenta exponencialment-, la programació permet adquirir competències aplicables a molts altres àmbits de la vida:

  • Afrontar processos d’autocorrecció i cerca d’errors (quan depurem un programa que no funciona correctament)
  • Treballar a través de reptes de resolució de problemes complexes (introduint l’alumne en els conceptes logarítmics i el pensament computacional)
  • Entendre la lògica que permet el funcionament de molts dels dispositius programables que ens envolten

“Tots els nens haurien de tenir l’oportunitat d’aprendre ciències de la computació des de l’escola. Ensenyem Física bàsica als nens, no amb l’objectiu principal de que esdevinguin físics, si no perquè tots ells viuran en un món governat per les lleis de la Física. Pel mateix motiu tots els nens haurien d’adquirir nocions de programació des de ben petits perquè viuran en un món on la computació i la informàtica estan presents a tot arreu.” (A manifesto for teaching Computer Science in the 21st century)

Utilitzem plataformes i llenguatges d’accés lliure com Scracht Jr, Matrix Game 2, Snap!, ArduinoApp Inventor o Gamemaker per introduir els nostres alumnes en la programació.

EntusiasMAT

EntusiasMAT és un programa didàctic-pedagògic per a nens de 3 a 12 anys, basat en les Intel·ligències Múltiples, que treballa les Matemàtiques a Infantil i Primària amb continguts significatius i adaptats a la realitat dels infants. Fomenta el talent dels nens treballant quatre competències bàsiques per al futur: creativitat, pensament crític, col·laboració i comunicació. Quatre competències que els permetran enfrontar-se amb èxit a qualsevol repte al llarg de la vida.

El joc i l’experimentació amb elements reals de la vida quotidiana dels alumnes ens permeten desenvolupar tots els continguts matemàtics. Aprenentatge motivador i amb sentit!