Exàmens de Cambridge

La nostra escola és centre preparador i examinador dels exàmens de Cambridge ESOL (la divisió d’idiomes de la Universitat de Cambridge per a parlants d’altres llengües), per a alumnes més joves: els Young Learners (“joves aprenents”) i pels nivells KET i PET. Examinadors externs formats i autoritzats per Cambridge ESOL garanteixen la millor aplicació d’aquests exàmens, que han estat desenvolupats per a avaluar el coneixement de la llengua anglesa dels nens entre 7 i 12 anys i per a reforçar-ne l’aprenentatge.

 

Els exàmens de Young Learners donen prioritat a la part oral per tal d’assegurar que els alumnes ja es vagin preparant per a saber-se espavilar en situacions comunicatives diverses. Els alumnes reben un dossier amb exercicis pràctics i una llista amb tot el vocabulari i les estructures gramaticals que poden sortir a l’examen. Els exàmens es practiquen a classe, i els seus mestres els aconsellen sobre com realitzar les diferents parts de la prova. Els alumnes que realitzen els exàmens de Young Learners estan més motivats i també més preparats per a dur a terme, més endavant, els altres exàmens de Cambridge, que tenen un reconeixement internacional en tots els àmbits.

Pensem que la realització d’aquests exàmens està plenament d’acord amb el projecte lingüístic del nostre centre, i que contribuiran a un millor coneixement i domini de la llengua anglesa per part dels vostres fills.

Preparació exàmens de Cambridge

EXTRAESCOLAR PREPARACIÓ EXÀMENS DE CAMBRIDGE

 

El nostre centre ofereix la possibilitat de preparar exàmens de la Universitat de Cambridge :

  • Young Learners (Starters, Movers i Flyers) per Primària.
  • KET,PET,FCE per Primària i Secundària (segons nivell de cada alumne).

 

Calendari:

  • Classes al migdia d’octubre a finals de maig/principis de juny (segons el nivell).
  • Realització dels exàmens: finals de maig o principis de juny. Els exàmens YLE per Primària es realitzen al nostre centre.

 

La previsió d’horaris és la següent:

PREPARACIÓ EXÀMENS YOUNG LEARNERS- a partir de 3r i fins a 6è de Primària. Classes de 14-15h.

Dilluns Dimarts Dimecres        Dijous
KET Flyers Starters          Movers
   

 

PREPARACIÓ EXÀMENS KET/PET/FCE- a partir de Primària i 1r d’ESO. Classes de 13.45-15.15.

Divendres
Tots els nivells: PET/FCE