Projectes Fundació Tr@ms

El nostre centre és membre de la Fundació Tr@ms i participa en els projectes intercentres que aquesta fundació proposa utilitzant les noves tecnologies.

Aquest curs 2020-2021, l’escola participa en set projectes:
I m’endevines? P-4
TIC-TAC Estic Amagat: P5
Correu Tr@ms: 4t de Primària
Problemàtiques: 5è de Primària
Tramscriure: 6è de Primària
Videotrams: 3r E.S.O.
Literactua: Totes les etapes educatives

Actualment, la Fundació Tr@ms agrupa una comunitat educativa de més de 7.000 alumnes i famílies, així com més de 500 professors i les escoles que l’integren es situen arreu de Catalunya.
Podeu trobar més informació a: www.fundaciotrams.org

I m’endevines?

Aquest projecte neix de les escoles de Tr@ms i un dels seus objectius és que els nens i nenes d’educació infantil, siguin més autònoms en l’àmbit de les TIC, que treballin la creativitat i aprenguin a fer servir l’Ipad com una eina de comunicació, elaboració i creació d’activitats.

El projecte consisteix en l’elaboració d’endevinalles creades pels alumnes per tot seguit compartir-les amb alumnes d’altres centres. Una part molt interessant del projecte és que els nens i nenes de P4 han hagut d’adquirir noves habilitats per a aprendre a utilitzar l’aplicació Puppetpals, per fer endevinalles com si fossin històries.

TIC-TAC Estic amagat

Aquest projecte que desenvolupem a P5 neix de la voluntat d’introduir les noves tecnologies a la metodologia de l’aula i de la necessitat d’educar als nostres alumnes en el treball cooperatiu i socialitzador.

El projecte consisteix en una activitat de lectura i escriptura on els alumnes inventen, escriuen, llegeixen i posen imatges a un seguit de frases que després s’intercanviaran. Les fotografies i les frases ajudaran a identificar els nens, les nenes i la mestra de l’altra escola. Com a cloenda del projecte, els alumnes participants faran una trobada presencial, o bé, depenent de la distància de les escoles, una videoconferència.

CorreuTr@ms

El projecte permet que els alumnes de dos centres diferents es coneguin, tot utilitzant el correu electrònic. Aquesta activitat es planteja com una més de les tasques de suport en el procés d’aprenentatge dins de l’àrea de català que, a més de fomentar l’exercici de la llengua escrita, possibilita l’adquisició d’un seguit d’habilitats informàtiques. Tanmateix, s’engresca als alumnes a conèixer d’altres nens i nenes de la mateixa edat però que viuen en un entorn diferent.

Problemàtiques

El projecte Problemàtiques neix de la necessitat d’evolució i transformació del projecte Enigmàtiques. Aquest projecte es basa en resoldre una sèrie de problemes matemàtics preparats pel propi Departament de Matemàtiques de Tr@ms.
Aquests problemes no són problemes tipus dels que habitualment es treballen a classe si no problemes amb molt recorregut matemàtic, que els alumnes hauran de resoldre de manera cooperativa.

Tramscriure

En aquest projecte els alumnes de 6è participen com a jurat dels premis Tramscriure de la Fundació Tr@ms. A partir dels textos seleccionats per cada cicle i després de la lectura dels mateixos a l’aula, treballem de forma cooperativa l’avaluació i qualificació de les obres i el procés de comunicació de les nostres decisions. Potenciem així la competència lingüística i comunicativa, l’artística i cultural, la digital, la d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa personal.

Videotrams

Aquest projecte, que duran a terme els alumnes de 3r d’ESO, consisteix en la creació d’un material didàctic en forma de vídeo digital per part dels alumnes on es parla de qualsevol problemàtica social. En el procés de producció, els alumnes realitzen totes les tasques: confecció de guió, rodatge i editatge. Les escoles participants s’aparellen i es fa el traspàs del vídeo. Com a cloenda del projecte, els alumnes intercanvien les seves experiències mitjançant una videoconferència.

Literactua

Aquest projecte neix amb la voluntat de ser el més transversal possible i englobar totes les etapes educatives, des de P3 fins a 4t d’E.S.O. Es treballa, de diferent manera segons l’etapa educativa i des de diferents àrees, un autor que ha estat triat pel professorat de llengua catalana de les escoles de la Fundació.