El món de l’art

Projecte El món de l’art a educació infantil i primària

A la nostra escola donem una gran importància al desvetllament i coneixement de l’educació artística, de manera que despleguem una programació que té en compte les raons per les quals l’art és altament beneficiós pel desenvolupament harmònic dels nostres alumnes.

D’aquestes raons en destaquem les següents:

  • L’art estimula els dos hemisferis del cervell.
  • Hi ha estudis que demostren que els nens que fan art llegeixen millor i treuen millors notes en matemàtiques i ciències.
  • Els nens necessiten un lloc a l’escola per expressar-se.
  • L’art promou l’autoestima.
  • L’art ensenya a pensar deixant finals oberts.
  • L’art ensenya que hi pot haver més d’una solució per a un problema.
  • Quan l’art està integrat a altres matèries del programa escolar els nens es comprometen més en el procés d’aprenentatge.
  • L’art involucra pares i tutors a l’escola convidant-los a participar com a voluntaris en diverses activitats.
  • L’art ajuda a descobrir i valorar altres cultures i promou la entesa entre els pobles.

El món de l’art a educació infantil

A educació infantil comencem pintant lliurement, així anem reconeixent els diferents colors, formes i intensitats. Mitjançant la barreja de colors en descobrim de nous i els classifiquem en freds i càlids. Així mateix relacionem els colors amb els sentiments que desperten als nens i nenes i, d’aquesta manera, van essent també capaços d’identificar les emocions bàsiques. La realització lliure de les seves obres els permet expressar-se utilitzant diverses tècniques.

És important que els nens coneguin tot tipus d’art, per aquest motiu treballem diversos pintors i escultors com per exemple Miró, Picasso i Pollock,  Hundertwasser i altres, relacionant-los amb els estils als quals pertanyen.

Volem despertar el gust per l’art, la creativitat i el respecte tant pel que fa a les seves pròpies creacions com a les dels seus companys; també volem promoure l’ interès per visitar museus i exposicions i ser capaços de gaudir-ne.

El món de l’art a educació primària

A primària treballem i aprofundim diferents cultures d’arreu del món i alguns artistes representatius com per exemple Frida Kahlo (Mèxic), Wassily Kandinsky (Rússia), Ken Done (Austràlia) entre altres. Tot inspirant-se en cadascuna d’elles, els nens fan les seves pròpies obres. Així es vol aconseguir una actitud oberta i positiva en el coneixement d’un món cada vegada més intercultural.

Donem molta importància pel respecte a totes les creacions fetes, tant a les pròpies com les dels companys.

Els nens empren diferents tècniques i es combinen  treballs individuals amb treballs amb grup. Aquest és un bon moment per compartir les seves idees i  creativitat amb la resta de companys i per aprendre a respectar als altres.