Clickedu

Clickedu és una plataforma escolar en el núvol que utilitzem a l’escola i que inclou:

  • un entorn virtual d’aprenentatge amb continguts digitals.
  • eines de gestió per al professorat, com la programació del contingut de cada curs o el seguiment de l’evolució de l’alumne, entre d’altres.
  • una eina privada i segura de comunicació amb les famílies,
  • la gestió acadèmica, administrativa i econòmica de l’escola.

Amb això, s’estableix una comunicació alumne-família-escola fluïda i actualitzada, en qüestions referides exclusivament tant als alumnes (notes, deures, dates d’exàmens, presentació de treballs, petició de tutories, etc.), com a l’escola en general o al grup classe (festius, notícies, fotografies, connexió amb continguts digitals, etc.).