Centre formador

Centre formador per a futurs mestres i professors

A l’escola Sant Jordi considerem l’acollida de l’alumnat en pràctiques com una inversió de futur. Des del nostre centre podem facilitar que els futurs mestres puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. A més, pensem que la incorporació a l’aula d’altres persones alienes al centre, pot enriquir la nostra pràctica educativa i donar lloc a millorar el nostre dia a dia.

L’acollida de l’alumnat i les relacions que s’estableixen amb les diferents Universitats són per a nosaltres una oportunitat de creixement i projecció d’escola.

Entenem que els estudiants han de tenir la possibilitat de participar en les activitats ordinàries a l’aula, així com, sempre que sigui possible, assistir a activitats extraordinàries (sessions d’etapa, claustres, sortides, colònies…), ja que aquests espais donen sentit i enriqueixen la seva formació docent.