Educació Primària

Entre els 6 i els 12 anys, fomentem el desenvolupament de competències indispensables com el pensament crític, la creativitat, el treball en equip o l’experimentació, per garantir l’assoliment de coneixements significatius en tots els àmbits de la formació dels nostres alumnes, des del lingüístic-verbal o el lògic-matemàtic fins als vinculats a les intel·ligències intra i interpersonals, base de la capacitat per esdevenir persones felices i transformadores de la societat.

ASSEMBLEA D’AULA

L’assemblea diària ens permet iniciar la jornada reflexionant sobre allò que volem aprendre i com assolirem els nostres objectius. És un entorn de trobada i diàleg amb els mestres i els companys, enriquidor i participatiu, que ens ajuda a desenvolupar competències de comunicació, facilita la resolució dels conflictes i fomenta el sentit de pertinença al grup.

GESTIÓ DE LES EMOCIONS

Reconèixer i gestionar correctament les emocions és un element fonamental en el procés de maduració dels infants, que els ha de permetre esdevenir persones amb confiança en sí mateixes, capaces d’afrontar les dificultats i tolerants i respectuoses  amb els altres. Activitats com l’Arbre de les Emocions o La motxilla viatgera ens ajuden a reflexionar sobre allò que sentim i com ho compartim amb els altres.

EXPRESSEM-NOS!

La comunicació eficient és una de les competències bàsiques que tot infant necessita per assolir amb èxit qualsevol repte futur. Ens permet guanyar confiança en nosaltres mateixos, defensar allò que opinem, compartir les nostres propostes, enriquir-nos amb les aportacions dels altres… Les presentacions als companys i els debats a l’aula, presents i constants en totes les assignatures, ens garanteixen desenvolupar-la amb èxit.

LECTORS ENTUSIASTES

La lectura és una eina bàsica en el procés d’aprenentatge, perquè constitueix la porta d’accés a la informació i la via de descoberta i aprofundiment del coneixement. La potenciem a través de l’U-binding, un programa de detecció, prevenció i intervenció per superar les dificultats lectores; Fiction-Express i Bookflix, iniciatives per generar plataformes on els alumnes comparteixen les seves preferències literàries i són part activa del procés creatiu; i les biblioteques d’aula, que ens ajuden a generar instants diaris de gaudi de la lectura.

.

ENGLISH

Amb 6 hores/setmanals d’anglès, l’assignatura d’Informàtica impartida també en aquesta llengua, la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) de treball de continguts curriculars en anglès i la presència a l’aula d’un auxiliar nadiu de conversa, els nostres alumnes desenvolupen les competències de comprensió i expressió oral i escrita per superar amb èxit les Young Learners English Test (YLE) de Cambridge ESOL, centre del que som preparadors i examinadors oficials. El nostre objectiu és que els alumnes completin l’Educació Primària assolint el nivell A2 d’anglès (KET).

PADRINS DE LECTURA

Aquest projecte intergeneracional, on els alumnes de 6è de primària esdevenen els padrins dels alumnes de P5 i els acompanyen i guien en el procés d’aprendre a llegir, és una oportunitat magnífica per potenciar el sentit de pertinença al grup, la complicitat entre tots els alumnes de l’escola i valors del cooperativisme com la responsabilitat i el compromís en l’ajuda als altres.

.

APRENENTATGE PER PROJECTES

Cada trimestre treballem amb la metodologia de l’aprenentatge per projectes àrees de coneixement escollides pels propis alumnes. Què en sabem, què volem aprendre, quines són les millors eines per aconseguir-ho i compartir-ho amb els companys… Aprenem a fer-nos preguntes, plantejar hipòtesis, cercar informació, experimentar per descobrir i comunicar les nostres troballes.  Esdevenim protagonistes del nostre aprenentatge i desenvolupem eines de formació autònoma i treball en equip que ens conduiran a l’èxit en qualsevol repte futur.

MATEMÀTIQUES SIGNIFICATIVES

Emprem la metodologia EMat per assentar les bases de les habilitats matemàtiques amb un programa continuat que s’inicia a educació infantil i arriba fins a secundària, amb continguts i metodologies adaptades a les edats maduratives del infants i joves. Matemàtiques reals i manipulatives, a través d’activitats i propostes que ens ajuden a resoldre reptes reals del dia a dia i generen coneixement significatiu i amb sentit per l’alumnat. Una fórmula d’aprenentatge engrescadora que permet individualitzar enormement els continguts i reptes que plantegem a cada infant.

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

Presents al llarg de totes les etapes educatives, permeten afavorir el desenvolupament cognitiu dels alumnes, estimulant l’adquisició d’habilitats transversals com la capacitat d’abstracció, la creativitat, el pensament lògic-matemàtic i el treball en equip, alhora que enforteixen àrees de coneixement vinculades a la Ciència i la Tecnologia. En aquesta etapa educativa utilitzem eines com Lego WeDo i Minsdstorms, i llenguatges de programació com Scratch i Snap!

TALLERS D’APRENENTATGE

Una tarda cada setmana apleguem els alumnes dels dos cursos de cadascun dels cicles d’educació primària (inicial, mitjà i superior) i ens distribuïm ens grups reduïts on tenim l’oportunitat d’explorar diferents entorns d’aprenentatge: des dels escacs, a la fotografia, l’arquitectura, la cuina, l’origami, la música o els jocs de taula. Aprenem amb companys de diferents edats i desenvolupem competències transversals com el treball en equip, la creativitat i la capacitat de fer-nos preguntes i cercar respostes tot experimentant!

.

APOSTEM PER LA CIÈNCIA!

El nostre món actual, i encara més el futur, és ple d’oportunitats per a les ments científiques, capaces de donar resposta des del pensament crític i l’experimentació a les dificultats i transformar la realitat a través de la ciència i la tecnologia. Estimulem les nenes i nens perquè descobreixin el seu entorn des de la perspectiva del pensament científic, qüestionant-nos el com i el perquè de les coses, i dissenyant experiments que ens permetin contrastar les nostres hipòtesis i trobar respostes.

.

L’HORT DE L’ESCOLA

A través del treball cooperatiu a l’hort promovem en els alumnes la consciència mediambiental, el respecte cap a l’entorn i la reflexió sobre la sostenibilitat, alhora que desenvolupem des de l’experiència directa la intel·ligència naturalística.

Educació Primària IE Sant Jordi

SOSTENIBLES I CREATIUS!

Descobrir com podem tenir cura del planeta i reduir la nostra petjada ecològica pot esdevenir una oportunitat única per potenciar la creativitat i la imaginació. Apostem pel reciclatge i la reutilització en tots els projectes de l’escola i reconeixem anualment els nostres millors creadors en aquest camp a través del premi Manetes.

ART I DESCOBERTA

El contacte amb diferents propostes artístiques –des de Matisse a Hundertwasser, passant per l’art africà tribal o l’art de carrer de Bansky- constitueix una eina per potenciar la creativitat dels nostres alumnes, la seva capacitat comunicativa, autonomia i iniciativa personal, el procés de reflexió sobre les emocions pròpies i alienes, la curiositat per altres cultures o l’interès per l’experimentació.