Educació Secundaria

A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) fomentem la capacitat d’autonomia i responsabilitat de l’alumne i aprofundim en els nivells d’aprenentatge significatiu, evolucionant des del coneixement i comprensió de dades, a la capacitat d’aplicació de coneixements en el món real, l’anàlisi, síntesi i avaluació del propi aprenentatge. El 100% dels nostres alumnes continuen la seva formació acadèmica després d’aquest període -Batxillerat o cicles formatius-, en funció dels seus interessos i aptituds.

EDUCACIÓ EMOCIONAL, EDUCACIÓ PER A LA VIDA

L’adolescència és una etapa fonamental en el desenvolupament emocional. Un període de profunds canvis físics i emocionals, on definim la nostra identitat sovint a partir de la mirada dels companys i de l’acceptació del grup. Per això és fonamental acompanyar als joves en aquest camí perquè desenvolupin autoconfiança, coneixement profund de sí mateixos i fórmules sanes de relació amb els iguals. Iniciatives com El cercle per compartir o Potenciem les fortaleses ens permeten construir espais de diàleg respectuós, on tots tenim veu, des del no judici i el respecte a tot allò que sentim.

SERVEI A LA COMUNITAT

El projecte de Servei Comunitari amb la gent gran de Vilassar promou que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Ens permet desenvolupar no tan sols la competència social i ciutadana, si no també les habilitats relacionades amb el disseny i implementació de projectes, el treball en equip i la col·laboració amb el teixit associatiu del nostre entorn per construir una societat més justa i cohesionada.

.

ON-MAT

Una mirada nova a l’aprenentatge de les matemàtiques basat en activitats contextualitzades que permeten als alumnes establir connexions entre les matemàtiques i el món que els envolta, fomentant la motivació. Integrat per micro unitats d’aprenentatge (steps) que inclouen elements de la ludificació (aprenentatge a través del joc) i tècniques d’aprenentatge cooperatiu, permet individualitzar per a cada alumne la dificultat dels reptes a assolir i potencia el pensament crític i el desenvolupament de la lògica.

.

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

Continuem treballant de forma transversal amb llenguatges de programació visual lliures com Scratch, que permeten desenvolupar les habilitats mentals i la capacitat de pensament computacional dels joves a través de la creació de jocs. Utilitzem eines com ArduinoApp Inventor o Gamemaker per facilitar l’aprofundiment de la capacitat de programació. Lego WeDo i Minsdstorms continuen sent els nostres companys de viatge a Robòtica.

COMUNICADORS COMPETENTS!

Ser capaços de comunicar de forma eficient allò que pensem i les nostres propostes és una competència fonamental per assolir l’èxit en qualsevol entorn professional. Per això treballem d’una banda l’oratòria, a través d’exposicions orals, debats i de l’assignatura de Teatre; i de l’altre el Visual Thinking, la capacitat de plasmar de forma gràfica les solucions i propostes davant dels reptes.

LLENGÜES ESTRANGERES

La nostra aposta és aconseguir que els alumnes concloguin l’ESO assolint el nivell B2 (First Certificate) d’anglès i oferim la possibilitat de cursar a partir de 2n d’ESO, el Batxillerat Dual Nord-Americà, que permet el reconeixement de l’American High School Diploma en concloure el batxillerat. Potenciem especialment la fluïdesa oral amb l’ajuda d’auxiliars nadius de conversa. Introduïm l’alemany com a segona llengua estrangera des de 1r d’ESO, i practiquem tot el que hem aprés al viatge d’intercanvi amb un institut de Berlín a 3r d’ESO i el viatge a Londres de final de curs de 4t.

.

PROJECTES PER A DESCOBRIR EL MÓN!

Dediquem 4 hores setmanals a desenvolupar en profunditat un projecte multidisciplinar trimestral, a 1r i 2n d’ESO, a partir dels interessos dels alumnes, per donar resposta a les qüestions que se’ns plantegen observant el nostre entorn. Aprenem a reflexionar sobre allò que ja sabem, a fer-nos preguntes sobre el que volem descobrir, a cercar respostes treballant en equip i a compartir les nostres troballes de forma atractiva. Aprenem a aprendre al llarg de tota la vida!

MAKER SPACE

Introduïm els nostres alumnes en l’aprenentatge maker, basat en crear, innovar, compartir, jugar, participar i transformar l’entorn, a través de les noves tecnologies, no com a simples usuaris si no com a creadors de la nostra pròpia tecnologia. Potenciem les habilitats del segle XXI: creativitat, col·laboració, pensament crític i iniciativa, esdevenim part activa de la innovació i ens empoderem a través d’ella

L’ART COM A LLENGUATGE

Descobrim les oportunitats infinites que l’art ens proporciona per explorar i compartir les nostres emocions. Experimentem, reflexionem, observem, manipulem, construïm, comuniquem, sentim… Animem a tots els nostres alumnes a deixar créixer a l’artista que tots portem a dins, descobrint quin és el llenguatge creatiu que millor els escau!

VERDS I SOSTENIBLES

L’aposta per la sostenibilitat i la consciència ecològica és una de les peces cabdals del nostre projecte pedagògic, present en tot moment a l’aula a través del reciclatge i reutilització de materials. Projectes com RRR ens ajuden a descobrir la nova i sorprenent vida que podem oferir als objectes que ens envolten. Joves compromesos amb el planeta!

APRENENTATGE TRANSVERSAL

Treballem en grups integrats per alumnes des de 1r a 3r d’ESO, en cinc matèries transversals a les que dediquem dues hores setmanals que ens permeten implementar metodologies innovadores d’aprenentatge com la recreació històrica per apropar-nos a l’estudi de les ciències socials , el teatre o el projecte Let’s practice! per a potenciar la comunicació, esport i salut per a potenciar els hàbits de vida saludables o la ciència aplicada a la vida quotidiana.