Projecte Plurilingüístic

Treballem la competència comunicativa dels nostres alumnes des d’I3 fins a concloure l’educació secundària en tots els àmbits de la mateixa, en català, castellà i anglès. Potenciem les habilitats lectores dels infants i joves a través de les biblioteques d’aula i de projectes intergeneracionals com els padrins de lectura. Estimulem el coneixement profund, el respecte i l’ús curós de les llengües, vehicles generadors i transmissors del pensament, i eines per esdevenir membres compromesos de la nostra comunitat i ciutadans del món. Estem especialment compromesos amb la promoció de les habilitats de comunicació oral dels nostres alumnes, i emprem les exposicions en públic, els debats a l’aula i el teatre com a eines per aconseguir-ho.

 

L’escola fa una aposta ambiciosa per l’anglès generant un entorn plurilingüe a les aules. Hi dediquem 6 hores/setmanals des d’I3 i utilitzem la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) emprant l’anglès com a llengua vehicular per transmetre continguts no lingüístics. Desenvolupem també en anglès el programa de Robòtica i Programació de l’escola dins l’assignatura d’Informàtica. Comptem amb un auxiliar de conversa nadiu integrat en l’equip docent per potenciar els aspectes orals de la llengua. Som centre preparador i examinador de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) de la Universitat de Cambridge. Els nostres alumnes s’examinen a l’escola de les Young Learners English Tests (YLE) i a Barcelona de les proves KET, PET i First Certificate. Els objectius de l’escola són que els nostres alumnes assoleixin un nivell acreditat A2 a 6è (KET) i B2 (First Certificate) en concloure 4t d’ESO.

Introduïm l’alemany com a segona llengua estrangera a educació secundària.