Proves de competències bàsiques

Les proves de competències bàsiques es realitzen a 6è de primària i a 4t ESO.

Aquestes proves avaluen les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes de 6è al final de l’educació primària i, a 4t ESO, les competències i coneixements bàsics en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica.

 

 

Què és la prova de competències bàsiques a primària?

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l’ESO.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya duu a terme una prova d’avaluació externa a l’alumnat de sisè curs d’educació primària en finalitzar el curs, que fan al voltant de 70.000 nens i nenes de Catalunya. Aquesta prova es basa en les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no té efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat ni en les decisions de pas de curs.

Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d’educació primària pot disposar d’informació acurada sobre la marxa de tot l’alumnat en un moment clau de la seva escolaritat segons un instrument de mesura homogeni. La prova serveix, també, perquè cada centre pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts a partir de la major autonomia que permet la Llei d’educació de Catalunya. L’objectiu final és millorar els resultats de l’alumnat i afavorir el seu pas a l’educació secundària.

Aquesta és una actuació en el camp de l’avaluació educativa que fa clarament un pas endavant en l’avaluació dels resultats de l’educació en una etapa educativa fonamental per a l’itinerari formatiu de l’alumnat i que ha d’esdevenir una eina útil per a l’avaluació formativa dels centres i del conjunt del sistema educatiu.

L’avaluació de sisè d’educació primària:

– És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador.
– Mesura el grau d’assoliment de competències bàsiques en acabar l’educació primària.
– Facilita informació als centres dels punts forts i febles en l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat.
– Constitueix un instrument per a la millora dels resultats de l’alumnat.
– Afavoreix la transició de l’educació primària a l’educació secundària obligatòria.
– Permet disposar d’informació sobre el sistema educatiu català.

Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Què és la prova de competències bàsiques a l’ESO?

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica.

És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Resultats de les competències bàsiques 2018

Resultats de les competències bàsiques 2017

Resultats de les competències bàsiques 2016

Resultats de les competències bàsiques 2015

Resultats de les competències bàsiques 2014

En vermell els resultats de l’escola Sant Jordi i en negre els de Catalunya.

Resultats de les competències bàsiques 2013

En vermell els resultats de l’escola Sant Jordi i en negre els de Catalunya.

Resultats de les competències bàsiques 2012

Aquí teniu els resultats de les competències bàsiques que van realitzar els alumnes de 6è i 4t ESO a finals de l’any 2012.
En vermell els resultats de l’escola Sant Jordi i en negre els de Catalunya.