Enérgeia

Enérgeia
2 març 2019 IE Sant Jordi

A 3r i 4t d’ESO hem aprofitat la sortida al Museu de la Ciència i de la Tecnologia de Catalunya de Terrassa (mNACTEC) per visitar l’exposició “Enérgeia”, un recorregut per les diferents fonts d’energia com a motors de l’activitat humana i la industrialització. Veiem aplicacions i usos de les energies de sang, l’aigua i el vent, el vapor i el carbó, l’electricitat i les energies fòssils i n’entenem millor els orígens, beneficis i limitacions.