Descobrim la prehistòria als nostres companys

Descobrim la prehistòria als nostres companys
2 febrer 2022 IE Sant Jordi

A 5è comencem les presentacions orals pels nostres companys d’educació primària sobre el projecte de la prehistòria. A través dels tallers que els alumnes han organitzat i dirigiran, compartirem tot el que hem aprés sobre com vivien els humans a la prehistòria, quin tipus d’utensilis empraven, quines tècniques de conreu dominaven, com eren els seus habitatges i poblats, i com era l’art a la prehistòria. Aprenentatge en primera persona!