Un dictat ben diferent!

Un dictat ben diferent!
17 octubre 2022 IE Sant Jordi

Qui diu que fer un dictat no és motivador? A 1r ESO hem fet un dictat de paret: un alumne fa d’escriba i l’altre de missatger; el text està penjat lluny d’on seuen, han de memoritzar-ne un fragment i retornar a la taula per dictar-lo. Noves formes d’aprendre i millorar el nostre coneixement de les llengües!