PROVES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO 2016

PROVES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO 2016
15 febrer 2016 IE Sant Jordi

CCBB 2016Demà tots els alumnes de 4t d’ESO de Catalunya realitzaran les proves externes de competències bàsiques. Aquest és el cinquè curs que s’apliquen (des del 2011-2012).

S’avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística, en competència matemàtica i, en aquest curs per primera vegada, en competència cientificotecnològica.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

En aquest enllaç hi trobareu tota la informació necessària referent a aquesta avaluació. I aquí el PDF informatiu per a les famílies.

Animem i encoratgem els alumnes que s’impliquin i que ho facin el millor que puguin.

Molta sort!