Potenciem la pre-escriptura amb les safates de sorra

Potenciem la pre-escriptura amb les safates de sorra
27 setembre 2021 IE Sant Jordi

Un dels objectius fonamentals a educació infantil és que l’infant desenvolupi les habilitats psicomotrius i de reconeixement cognitiu que li permetin familiaritzar-se amb la mecànica de la lectoescriptura. A l’escola treballem aquests processos amb eines com les safates de sorra que permeten practicar la pre-escriptura d’una forma sensorial i manipulativa.