Matemàtiques significatives a CI2

Matemàtiques significatives a CI2
19 setembre 2022 IE Sant Jordi

Amb EMat treballem les Matemàtiques amb continguts de la vida quotidiana, que tenen sentit per als infants, per promoure un aprenentatge significatiu i perdurable. Aquesta primera setmana de curs, a CI 2 juguem amb monedes i bitllets per practicar les operacions bàsiques, suma i resta, i potenciar el càlcul mental.